Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 "Росинка"
Среда, 18.09.2019, 21:40Приветствую Вас Гость | RSS
[ Главная ] [ Правила зарахування в заклад ] [ Регистрация ] [ Вход ]
Форма входа

Меню сайта

Наш опрос
Оцените работу воспитателя.
Всего ответов: 128

Новости дня

Статистика

Онлайн всего: 1
Левых: 1
В теме: 0

Умови вступу дітей з особливими потребами в заклад

  

  

   Правила для батьків

               дошкільного навчального закладу ясел-садка № 18 "РОСИНКА"

 1. Основні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 «Росинка»  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

   1.2. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

  1.3.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1.4. Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

  1.5. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

2.Компленкування дошкільного закладу.

2.1.Заклад розрахований на 120 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку з наступним режимом роботи:

01 ясельна група (від 2,0 до 2,5 років) режим роботи 10,5 годин, 7.00-17.30

02 ясельна група (від  2,5 років  до  3 років) режим роботи 9 годин, 7.00-17.30

04  старша  група (від 5 років до 6 років) режим роботи 10,5 годин, 8.00-17.00

05  старша  група (від 4 років до 5 років) режим роботи 12 годин, 6.30-18.30

03  середня група (від 5 років до 6 років) режим роботи 10,5 годин, 7.00-17.30

2.4. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу  здійснюється керівником протягом календарного року (при наявності вільних місць)

 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:
2.4.1.медичну довідку про стан здоров'я дитини
№ 086-1/о

2.4.2.медичну довідку про епідеміологічне оточення,
2.4.3.свідоцтво про народження дитини,

2.4.4.паспорт та ідентифікаційний код батьків
2.4.5.документ для встановлення батьківської плати

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу
-   у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

-   у разі невідвідування дітьми без поважних причин дошкільного закладу  протягом 2-х місяців.

            3.Плата за перебування в дошкільному навчальному закладі

3.1. Батьки вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 60% від вартості харчування на день (інші 40% сплачує місцевий бюджет). Вартість харчування з 01.01.2018 р. складає:

    18,00 грн. в садових групах з режимом роботи 9;10,30; 12 годин,

         17,40 грн в ясельній групі з режимом роботи 10,30 годин

3.2.Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму (в разі своєчасної, до 10 числа першого місяця кожного кварталу, подачі в дошкільний навчальний заклад всіх довідок). Сім'ї, в яких виховується 3 і більше дітей, вносять плату за харчування дитини в розмірі 50% від вартості харчування (в разі наявності довідки про склад сім'ї). Діти-сироти або, які знаходяться під опікую звільняються від плати за утримання в ДНЗ.

          Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

                                              4.Батьки мають право:

- Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах.

- Брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

  5.Батьки зобов'язані:

- Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад не пізніше 8 години, забирати не раніше 17 години, не порушуючи режим роботи дошкільного навчального закладу,своєчасно заповнювати журнал приходу та уходу дітей;

Якщо ви привели малечу під час ранкової гімнастики або занять, будь ласка, роздягніть його і почекайте разом з ним в роздягальні до найближчої перерви, не відволікайте вихователя від дітей.Педагоги готові розмовляти з Вами про вашу дитину вранці до 8.00 і ввечері після 17.00. У інший час педагог зобов'язаний працювати з групою дітей і відволікати його не можна

- Приводити здорову, чисту дитину в чистому, опрятному та відповідному погоді одягу, дотримуватись правил особистої гігієни;

- Своєчасно інформувати працівників дошкільного навчального закладу про стан здоров'я дитини та можливі наслідки;

- Забезпечувати дитину зручним та безпечним змінним взуттям, спортивною формою для занять фізкультурою, панамкою (у літній період);

- Своєчасно повідомляти вихователя та адміністрацію про хворобу або відсутність дитини з інших причин за телефоном 48 –14 - 42; Після хвороби дитини необхідно пред'являти медичну довідку з дозволом на відвідини дитячого саду

- Своєчасно, до 20 числа кожного місяця, вносити плату за харчування дитини;

- Своєчасно повідомляти вихователя та адміністрацію про можливість забирання дитини з дошкільного навчального закладу іншими членами сім'ї, сусідами (крім осіб в нетверезому стані та молодше 16 років);

- Залишати дома дітей без медичної довідки не більше 3-х днів;

- Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- Забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- Поважати гідність дитини;

- Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

6.Взаємовідносини

6.1.Дошкільний  заклад не несе відповідальність за:

6.1.1.  Ювелірні прикраси, які носить дитина.

6.1. 2. Мобільні телефони, планшети та інші прилади та іграшки, які приносить в заклад дитина.

6.2.Просимо спорні і конфліктні ситуації не вирішувати у присутності дітей. Якщо діалог не виходить, звірниться до завідувача, методиста або  практичного психолога .

6.3. В дитячому саду працює соціально-психологічна служба, куди Ви можете звернутися за консультацією і індивідуальною допомогою по всіх питаннях, що цікавлять Вас, відносно виховання дитини.

6.4.Просимо Вас прослідити, аби в кишенях дитини не було гострих, ріжучих і таких, що колють предметів.

6.5. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до статті 11 Закону України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (із змінами,)наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за N 1090/11370.Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 826 , Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого  наказом Міністерства охорони здоров'я України
24 березня 2016 року N 234.
Нагадуємо, що дитячий сад- не лікувальна установа, і не можна малятам давати з собою лікарські засоби. Просимо не приводити хвору дитину в дошкільний заклад. Сестра медична старша не має права надавати ліки дітям,  тільки за приписом лікаря-педіатра.Вихователь дошкільного закладу не має право надавати  дітям будь-які ліки!

6.6. У освітній установі існує багатолітня практика добродійної діяльності батьківських комітетів, окремих батьків і юридичних осіб по сприянню розвитку у сфері освіти. Наш заклад потребує цієї підтримки і вдячно за неї своїм благодійникам. Хочемо нагадати: надання добродійній допомозі - прояв доброї волі. Найпоширеніша форма добродійної допомоги у вигляді, грошових коштів. Лише Ви можете визначити необхідність внесення, суму і мету свого пожертвування. Найголовніше - надати добродійну допомогу своїй освітній установі добровільно і законно.  Перераховувати грошові кошти на особовий рахунок освітньої установи:

- Одержувач платежу: Управління освіти Бахмутської міської ради.Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 «Росинка»

Установа банку: ГУДКУ у Донецькій області

МФО 834016   ОКПО 02142796  Рахунок  31555306234797

6.7.Неповнолітні особи не мають права забирати своїх братів та сестер з дошкільного закладу,відповідно до наступних нормативно-правових документів

 

 • Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.
 • У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
 • Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.
 • Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
 • Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
 • Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
 • Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.
 • 3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

6.7. Батькам в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння віддавати дітей з закладу строго забороняється. В разі виникнення данної ситуації  завідувач закладу звертається до поліції.

 

 • Шановні батьки!  Ви повинні допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка. Розпочніть цю роботу заздалегідь,  щоб встигнути все зробити. Усвідомте, що Ваше власне хвилювання передається дитині. Щоб запобігти цьому, заздалегідь познайомтеся з вихователями групи та з особливостями організації життя в групі. Дайте позитивну перспективу: розкажіть, що в дитячому садку багато діток, іграшок, там буде цікаво і добре. Підпорядкуйте домашній режим режиму роботи дошкільного закладу, особливо дотримуйтеся часу вкладання спати і періодів харчування. Навчить дитину елементарних навичок самообслуговування. Повідомте вихователів про звички та вподобання Вашого малюка Потурбуйтеся про нервову систему сина чи доньки – не залишайте малюка на цілий день з перших днів відвідування дитячого садка. Тримайте тісний контакт з персоналом групи і будьте певні, що працівники зуміють прийняти Вашу дитину і по-материнськи дбатимуть про неї.
Статистика

Друзья сайта

География сайта

Календарь
«  Сентябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

ПОГОДА

Психология

Архив записей

Copyright MyCorp © 2019