Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 "Росинка"
Четверг, 09.07.2020, 18:36Приветствую Вас Гость | RSS
[ Главная ] [ Правила зарахування в заклад ] [ Регистрация ] [ Вход ]
Форма входа

Меню сайта

Наш опрос
Оцените работу воспитателя.
Всего ответов: 142

Новости дня

Статистика

Онлайн всего: 1
Левых: 1
В теме: 0

Умови вступу дітей з особливими потребами в заклад

 Правила для батьків

               дошкільного навчального закладу ясел-садка № 18 "РОСИНКА"

  1. Основні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 «Росинка»  в своїй діяльності керується Конституцією УкраїниЗаконами України "Про освіту""Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

   1.2. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

  1.3.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1.4. Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

  1.5. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

2.Компленкування дошкільного закладу.

2.1.Заклад розрахований на 120 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку з наступним режимом роботи:

01 ясельна група (від 2,0 до 2,5 років) режим роботи 10,5 годин, 7.00-17.30

02 ясельна група (від  2,5 років  до  3 років) режим роботи 9 годин, 7.00-17.30

04  (2-га молодша)  група (від 3 років до 4 років) режим роботи 10,5 годин, 7.00-17.30

05  середня  група (від 4 років до 5 років) режим роботи 12 годин, 6.30-18.30

03  старша група (від 5 років до 6 років) режим роботи 10,5 годин, 7.00-17.30

2.4. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу  здійснюється керівником протягом календарного року (при наявності вільних місць)

 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:
2.4.1.медичну довідку про стан здоров'я дитини 083/0

2.4.2.медичну довідку про епідеміологічне оточення,
2.4.3.свідоцтво про народження дитини,

2.4.4.документ для встановлення батьківської плати

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  - на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу
-   у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

-   у разі невідвідування дітьми без поважних причин дошкільного закладу  протягом 2-х місяців.

            3.Плата за перебування в дошкільному навчальному закладі

3.1. Батьки вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 60% від вартості харчування на день (інші 40% сплачує місцевий бюджет). Вартість харчування з 01.09.2019 р. складає:

    18,00 грн. в садових групах з режимом роботи 9;10,30; 12 годин,

     17,40 грн в ясельній групі з режимом роботи 10,30 годин

3.2.Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму (в разі своєчасної, до 10 числа першого місяця кожного кварталу, подачі в дошкільний навчальний заклад всіх довідок). Сім'ї, в яких виховується 3 і більше дітей, вносять плату за харчування дитини в розмірі 50% від вартості харчування (в разі наявності довідки про склад сім'ї). Діти-сироти або, які знаходяться під опікую звільняються від плати за утримання в ДНЗ.

          Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

                                              4.Батьки мають право:

- Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах.

Брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

  5.Батьки зобов'язані:

- Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад не пізніше 8 години, забирати не раніше 17 години, не порушуючи режим роботи дошкільного навчального закладу,своєчасно заповнювати журнал приходу та уходу дітей;

Якщо ви привели малечу під час ранкової гімнастики або занять, будь ласка, роздягніть його і почекайте разом з ним в роздягальні до найближчої перерви, не відволікайте вихователя від дітей.Педагоги готові розмовляти з Вами про вашу дитину вранці до 8.00 і ввечері після 17.00. У інший час педагог зобов'язаний працювати з групою дітей і відволікати його не можна

- Приводити здорову, чисту дитину в чистому, опрятному та відповідному погоді одягу, дотримуватись правил особистої гігієни;

- Своєчасно інформувати працівників дошкільного навчального закладу про стан здоров'я дитини та можливі наслідки;

- Забезпечувати дитину зручним та безпечним змінним взуттям, спортивною формою для занять фізкультурою, панамкою (у літній період);

- Своєчасно повідомляти вихователя та адміністрацію про хворобу або відсутність дитини з інших причин за телефоном 48 –14 - 42; Після хвороби дитини необхідно пред'являти медичну довідку з дозволом на відвідини дитячого саду

- Своєчасно, до 20 числа кожного місяця, вносити плату за харчування дитини;

- Своєчасно повідомляти вихователя та адміністрацію про можливість забирання дитини з дошкільного навчального закладу іншими членами сім'ї, сусідами (крім осіб в нетверезому стані та молодше 16 років);

- Залишати дома дітей без медичної довідки не більше 3-х днів;

- Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- Забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- Поважати гідність дитини;

- Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

6.Взаємовідносини

6.1.Дошкільний  заклад не несе відповідальність за:

6.1.1.  Ювелірні прикраси, які носить дитина.

6.1. 2. Мобільні телефони, планшети та інші прилади та іграшки, які приносить в заклад дитина.

6.2.Просимо спорні і конфліктні ситуації не вирішувати у присутності дітей. Якщо діалог не виходить, звірниться до завідувача, методиста або  практичного психолога .

6.3. В дитячому саду працює соціально-психологічна служба, куди Ви можете звернутися за консультацією і індивідуальною допомогою по всіх питаннях, що цікавлять Вас, відносно виховання дитини.

6.4.Просимо Вас прослідити, аби в кишенях дитини не було гострих, ріжучих і таких, що колють предметів.

6.5. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до статті 11 Закону України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (із змінами,)  наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за N 1090/11370.Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 826 , Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого  наказом Міністерства охорони здоров'я України
24 березня 2016 року N 234. Нагадуємо, що дитячий сад- не лікувальна установа, і не можна малятам давати з собою лікарські засоби. Просимо не приводити хвору дитину в дошкільний заклад.
 Сестра медична старша не має права надавати ліки дітям,  тільки за приписом лікаря-педіатра. Вихователь дошкільного закладу не має право надавати  дітям будь-які ліки!

6.6. У освітній установі існує багатолітня практика добродійної діяльності батьківських комітетів, окремих батьків і юридичних осіб по сприянню розвитку у сфері освіти. Наш заклад потребує цієї підтримки і вдячно за неї своїм благодійникам. Хочемо нагадати: надання добродійній допомозі - прояв доброї волі. Найпоширеніша форма добродійної допомоги у вигляді, грошових коштів. Лише Ви можете визначити необхідність внесення, суму і мету свого пожертвування. Найголовніше - надати добродійну допомогу своїй освітній установі добровільно і законно.  Перераховувати грошові кошти на особовий рахунок освітньої установи:

- Одержувач платежу: Управління освіти Бахмутської міської ради. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №18 «Росинка»

Установа банку: ГУДКУ у Донецькій області

МФО 834016   ОКПО 02142796  Рахунок  31555306234797

6.7.Неповнолітні особи не мають права забирати своїх братів та сестер з дошкільного закладу ,відповідно до наступних нормативно-правових документів

 

  • Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
  • Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.
  • У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.
  • Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.
  • Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
  • Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
  • Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
  • Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.
  • 3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

6.7. Батькам в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння віддавати дітей з закладу строго забороняється. В разі виникнення означеної ситуації  директор закладу звертається до поліції.

 

Шановні батьки!  Ви повинні допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка. Розпочніть цю роботу заздалегідь,  щоб встигнути все зробити. Усвідомте, що Ваше власне хвилювання передається дитині. Щоб запобігти цьому, заздалегідь познайомтеся з вихователями групи та з особливостями організації життя в групі. Дайте позитивну перспективу: розкажіть, що в дитячому садку багато діток, іграшок, там буде цікаво і добре. Підпорядкуйте домашній режим режиму роботи дошкільного закладу, особливо дотримуйтеся часу вкладання спати і періодів харчування. Навчить дитину елементарних навичок самообслуговування. Повідомте вихователів про звички та вподобання Вашого малюка Потурбуйтеся про нервову систему сина чи доньки – не залишайте малюка на цілий день з перших днів відвідування дитячого садка. Тримайте тісний контакт з персоналом групи і будьте певні, що працівники зуміють прийняти Вашу дитину і по-материнськи дбатимуть про неї.

  

  

  

 

Статистика

Друзья сайта

География сайта

Календарь
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ПОГОДА

Психология

Архив записей

Copyright MyCorp © 2020